Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12009-01-29XXV/137/09 w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
22009-12-23XXXVI/184/2009w sprawie budżetu powiatu na rok 2010Zmieniony
32010-01-13163/2010W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2010r.Obowiązujący
42010-01-21164/2010w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci Obowiązujący
52010-01-21165/2010w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci Obowiązujący
62010-01-28XXXVII/186/2010zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdówNieobowiązujący
72010-01-28XXXVII/187/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
82010-01-28XXXVII/185/10w sprawie utworzenia publicznego dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w GołdapiObowiązujący
92010-02-10166/2010wyrażająca opinię w sprawie zaliczenia ulicy Sosnowej w mieście Gołdap do kategorii dróg gminnych Obowiązujący
102010-02-10167/2010w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2010 Obowiązujący
Strona 1 z 158