Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2010r.

Numer aktu: 163/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-01-13

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2010r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: