Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Witamy na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi

 


 

Powiat Gołdapski

Powierzchnia

772 km2

Ludność

26 642

Gminy

Gołdap
Banie Mazurskie
Dubeninki

Identyfikator terytorialny

2818

NIP 8471516948

REGON

519634600
 

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Ulica Krótka 1 Starosta Marzanna Marianna Wardziejewska
Kod pocztowy 19-500 Gołdap Wicestarosta Andrzej Ciołek
Biuro Obsługi Mieszkańców 876514444 Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz
Sekretariat 876154455 Sekretarz Powiatu Anna Makowska
Fax 876514445 Adres ESP /spgoldap/SkrytkaESP
E-mail starostwo.goldapskie@post.pl  Strona internetowa https://powiatgoldap.pl/
 
Godziny urzędowania: poniedziałek od 7:30 do 16:00, od wtorku do czwartku
od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 15:00
Godziny pracy kasy Starostwa: od poniedziałku do czwartku
od 7:30 do 14:30, piątek od 7:30 do 14:00
Przerwa w kasie od 10:00 do 10:15

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu:
od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 14:30,
piątek od 7:30 do 14:00

 

Rachunki bankowe:

89 93390006 2001 0408 5269 0005

  • wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych np. wydanie prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych,

  • kart wędkarskich.

 

62 93390006 2001 0408 5269 0006

  • CEPIK (opłaty ewidencyjne),

 

19 93390006 2001 0408 5269 0004

  • wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków.

 

46 93390006 2001 0408 5269 0003

  • wpłaty z tytułu opłat za użytkowania wieczystego, opłat przekształceniowych, melioracyjnych i za trwały zarząd.

 

Starosta Pani Marzana Marianna Wardziejewska przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i zażaleń, w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 15.30. W sprawach pilnych, każdego dnia roboczego po umówieniu przez sekretariat.

Wicestarosta i Sekretarz Powiatu przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek
w godz. 16:00 - 17.00, pokój nr 4 


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 992), informuję, iż administratorem danych osobwych jest
 
STAROSTA GOŁDAPSKI
mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Gołdapi,
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1,
który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych, promocji powiatu oraz osługi administracyjnej urzędu.
 
Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w urzędziedla poszczególnych zbiorów została podana w zakładce
Rejestry i ewidencje prowadzone w Starostwie Powiatowym
 


Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczenia danych kontroli a takze do poprawiania i kontroli w opraciu o art. 32 ustawy
 

 

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Gołdapi uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie http://epuap.gov.pl/ formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

Biuro Obsługi Mieszkańca

Informacje dotyczące zarówno funkcjonowania, jak i sposobu załatwiania spraw, można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca znajdującym się na parterze budynku przy ul. Krótkiej 1 w Gołdapi.

Język migowy

język migowy - ikona

Informację dotyczącą możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi znajdziesz tutaj