Wersja obowiązująca z dnia

Język migowy w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej „osobą uprawnioną”) ma prawo do:

1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie. Osoba przybrana powinna mieć ukończone 16 lat. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie będzie mogła skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. kontaktu z Urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się

Mając na uwadze potrzeby osób uprawnionych Starostwo Powiatowe w Gołdapi udostępnia następujące środki wspierające komunikowanie się:

  • faks 87 615 44 45,

  • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej tel. 87 615 44 44,

  • poczta elektroniczna: starostwo.goldapskie@post.pl.

3. skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Starostwo Powiatowe w Gołdapi oferuje usługę Wideotłumacz dla osób słabosłyszących/niesłyszących.
Można z niej skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać. Obsługę klientów w tym zakresie realizujemy poprzez wideopołączenie w Biurze Obsługi Mieszkańca, mieszczącym się na parterze budynku.

Wchodząc tam, trzeba poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Na przykład można mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza". Pracownicy w parę minut zorganizują taką możliwość.
Usługa tłumaczenia jest bezpłatna i realizowana jest od poniedziałku do piątku,  od 800 do zakończenia pracy Starostwa