Informacje, obwieszczenia, konkursy

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Informacje, obwieszczenia, konkursy

Informacje, obwieszczenia, konkursy

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
129-05-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym"Informacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
218-04-2023Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym”Informacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
313-04-2023Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w GołdapiInformacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
413-04-2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym”.Informacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
531-03-2023Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Informacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
621-03-2023Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 18Informacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
721-03-2023Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14Informacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
815-02-2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2023 wspiera Powiat GołdapskiInformacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
912-12-2022Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowęInformacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
1027-05-2022Konkurs na stanowisko dyrektora LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II w Gołdapi, ul. Popiełuszki 2Informacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
1111-05-2022Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowęInformacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
1215-11-2021Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszeniaInformacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
1330-08-2021INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi Informacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
1419-08-2021WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJInformacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
1505-07-2021Ogłoszenie o konkursie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o. o. w GołdapiInformacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
1612-03-2021Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2021 wspiera Powiat GołdapskiInformacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
1711-12-2020[BiOŚ.6740.167.2020.JG] Obwieszczenie Starosty Gołdapskiego ws. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Gołdapi w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na dz. nr ewid. 170, 173, 176/53, 162, 169/6, 171/5, 169/5, 169/2, 169/4, 171/4, 172, 174/2, 175/2, 176/65, 176/75, 176/77, 177, 176/87, 161, 176/93 w obrębie ewidencyjnym Górne (0008)Informacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
1811-12-2020Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” 2021Informacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
1928-10-2020Obwieszczenie GN.6821.8.2019.AF Informacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
2016-10-2020INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGUInformacje, obwieszczenia, konkursyAktualny
Wyświetlone 1-20 z 54 rekordów.