Wersja obowiązująca z dnia

Informacje o środowisku

Zgodnie z przepisami prawa Starosta Gołdapski jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Starosta Gołdapski  prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Starosty Gołdapskiego: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo%20Powiatowe%20w%20Gołdapi