Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro netto dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi na rok 2018

Załączniki: