Wersja obowiązująca z dnia

Spis działek objętych UPUL

Spis działek objętych uproszczonym planem urządzenia lasu (UPUL) lub decyzją wydawaną na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach w poszczególnych gminach Powiatu Gołdapskiego i w mieście Gołdap.

Załączniki