Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
1Rejestr wnioskówWniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie ilości potwierdzonych Profili Zaufanych w latach 2015-2021, pism, które wpłynęły i zostały wysłane przez e-PUAP w latach 2015-2020 w Starostwie Powiatowym w GołdapiDominika Kozłowska2021-02-26 09:18:41
2Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenie - likwidacja Gołdapskiego Stowarzyszenia Mniejszości NiemieckiejEwelina Kuczyńska2021-02-25 15:07:16
3Zamówienia publiczneObsługa bankowa budżetu Powiatu GołdapskiegoŁukasz Dębowski2021-02-25 15:00:28
4Akty prawnew sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w GołdapiŁukasz Dębowski2021-02-25 10:29:25
5Akty prawnezmieniające zarządzenie nr 14/2018 Starosty Gołdapskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Własna firma w EGO" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -MazurskiegoŁukasz Dębowski2021-02-25 10:26:42
6Akty prawnew sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Moja działalność gospodarcza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego.Łukasz Dębowski2021-02-25 10:22:11
7Akty prawnew sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w celu ratowania szpitala w GołdapiŁukasz Dębowski2021-02-24 22:06:35
8Akty prawnew sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1815N w m. JuchnajcieŁukasz Dębowski2021-02-24 22:04:47
9Akty prawnew sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GołdapiŁukasz Dębowski2021-02-24 22:02:55
10Akty prawnew sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021Łukasz Dębowski2021-02-24 22:01:28
Strona 1 z 353