Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
101-06-2023Wniosek ws. udostępnienia rejestru zmian w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w GołdapiRejestr wnioskówŁukasz Dębowski
201-06-2023Protokół pokontrolny z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w GołdapiInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
301-06-2023Wystąpienie pokontrolne - bezpieczeństwo informacji w pracy na odległość i mobilnym przetwarzaniu danychInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
401-06-2023Wystąpienie pokontrolne - Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danychInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
501-06-2023Wystąpienie pokontrolne - realizacja przez Starostę Gołdapskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarka nieruchomościami)Informacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
601-06-2023Wystąpienie pokontrolne - kontrola w zakresie podjęcia działań zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości oraz wykonania zaleceń pokontrolnychInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
701-06-2023Protokół z kontroli kompleksowej z zakresu realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Gołdapi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinieInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
801-06-2023Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu GołdapskiegoInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
901-06-2023Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym”.Informacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
1030-05-2023Protokół Kontroli płatnika składekInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
1130-05-2023Wystąpienie pokontrolne z dn. 21.03.2023 r. znak: IK.K.7730.2.2022 z kontroli problemowej Starosty Gołdapskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanejInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
1230-05-2023Wystąpienie pokontrolne w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie transportu drogowegoInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
1330-05-2023Protokół kontroli Archiwum Państwowe w Suwałkach - stan przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
1430-05-2023Wystąpienie pokontrolne - Realizacja zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowalnej przez Starostę GołdapskiegoInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
1530-05-2023Wystąpienie pokontrolne - realizacja zadań zleconych z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnejInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
1630-05-2023Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu GołdapskiegoInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
1730-05-2023Wystąpienie pokontrolne w sprawie realizacji przez Starostę Gołdapskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowejInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
1830-05-2023Wystąpienie pokontrolne w sprawie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwaInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
1930-05-2023Protokół kontroli w zakresie oceny realizacji w okresie od 31.08.2015 r. (t.j. od dnia wejścia w życie postanowi eń ustawy dot. przedmiotu kontroli) do dnia kontroli, t.j. do 6 czerwca 2018 r. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacj i prawnej (t.j. Dz. U. z 201 7 r., poz. 2030), zwanej dalej „u stawą", w zakresie dot. przygotowania organizacyjnego powiatu gołdapskiego do wykonywania tego zadania oraz kontrola lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i obowiązków informacyjnych z tym związanych.Informacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
2030-05-2023Sprawozdanie z kontroli zarządzonej w celu sprawdzenia poprawności wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy PgikInformacje,konkursy, ogłoszeniaŁukasz Dębowski
Wyświetlone 1-20 z 4,804 rekordów.