Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
1Zamówienia publiczneZakwaterowanie i wyżywienie dla 7 uczniów oraz wyżywienie dla 44 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, odbywających 4 tygodniowe staże i praktyki zawodowe w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.Łukasz Dębowski2019-06-24 14:13:25
2Zamówienia publiczneDostawa stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”Łukasz Dębowski2019-06-19 18:33:02
3Zamówienia publiczneDostawa stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”Łukasz Dębowski2019-06-17 15:42:52
4Zamówienia publiczneZakwaterowanie i wyżywienie dla 7 uczniów oraz wyżywienie dla 44 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, odbywających 4 tygodniowe staże i praktyki zawodowe w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.Łukasz Dębowski2019-06-17 15:42:15
5Zamówienia publiczneDostawa stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”Iwona Zegarowicz2019-06-11 13:59:28
6Akty prawnew sprawie przyjęcia „Szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"Łukasz Dębowski2019-06-08 14:43:28
7Informacje,konkursy, ogłoszeniaOświadczenia majątkowe złożone w 2018 rokuŁukasz Dębowski2019-06-08 13:11:42
8Informacje,konkursy, ogłoszeniaOświadczenia majątkowe złożone w 2019 rokuŁukasz Dębowski2019-06-08 13:05:43
9Informacje,konkursy, ogłoszeniaPetycja ws. drogi powiatowej w miejscowości NasutyŁukasz Dębowski2019-06-08 09:46:15
10Informacje,konkursy, ogłoszeniaPetycja ws. modernizacji drogi powiatowej nr 1790NŁukasz Dębowski2019-06-08 09:43:59
Strona 1 z 266