Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-09-27LXV/292/2018w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w GołdapiObowiązujący
22018-09-27LXV/291/2018w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018Obowiązujący
32018-09-27LXV/290/2018w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033Obowiązujący
42018-09-27LXV/289/2018w sprawie emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuObowiązujący
52018-09-27LXV/288/2018zmieniająca uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuObowiązujący
62018-09-27LXV/287/2018zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 rokuObowiązujący
72018-09-1748/2018w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatuObowiązujący
82018-09-1747/2018w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego.Obowiązujący
92018-09-07230/2018w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034Obowiązujący
102018-09-07229/2018w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 1464/2, 1463/5 o ogólnej powierzchni 0,1717 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OLlC/0003863/9, położonej w mieście Gołdap przy ul. 11-go Listopada 1Obowiązujący
Strona 1 z 123