Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-03-2586/2020w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2019 r.Obowiązujący
22020-02-2885/2020w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020Obowiązujący
32020-02-2884/2020w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2019 r.Obowiązujący
42020-02-2883/2020w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020Obowiązujący
52020-02-27XX/116/2020w sprawie w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020Obowiązujący
62020-02-27XX/115/2020w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020-2036Obowiązujący
72020-02-27XX/114/2020w sprawie powierzenia przez Powiat Gołdapski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyObowiązujący
82020-02-27XX/113/2020w sprawie przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób NiepełnosprawnychObowiązujący
92020-02-27XX/112/2020w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gołdapi i włączenia jej do Zespołu Szkól Zawodowych w GołdapiObowiązujący
102020-02-1982/2020w sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Rogale gmina Banie Mazurskie przeznaczonej pod drogę powiatowąObowiązujący
Strona 1 z 154