Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-11-2940/2019w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej oraz powołania Powiatowej Komisji InwentaryzacyjnejObowiązujący
22019-11-28XVI/99/2019w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w GołdapiObowiązujący
32019-11-28XVI/98/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
42019-11-28XVI/97/2019w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na Jata 2019-2034Obowiązujący
52019-11-28XVI/96/2019w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2020Obowiązujący
62019-11-28XVI/95/2019w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 r.Obowiązujący
72019-11-28XVI/94/2019w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opiat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym Obowiązujący
82019-11-28XVI/93/2019w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2020 rokObowiązujący
92019-11-28XVI/92/2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań I wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 rokuObowiązujący
102019-11-2870/2019w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi panią Zofią Syperek w związku z planowanym przejściem na emeryturę oraz przyznania przysługujących odpraw pieniężnych i świadczeń dodatkowychObowiązujący
Strona 1 z 149