Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-12-07II/9/2018w sprawie powołania Komisji RewizyjnejObowiązujący
22018-12-07II/8/2018zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
32018-12-07II/10/2018w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiObowiązujący
42018-12-0375/2018w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w GołdapiObowiązujący
52018-12-0374/2018zmieniające zarządzenie nr 14/2018 Starosty Gołdapskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Własna firma w EGO" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -MazurskiegoObowiązujący
62018-12-0373/2018zmieniające zarządzenie nr 9/2018 Starosty Gołdapskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia oświaty Powiatu Gołdapskiego" współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
72018-12-0372/2018zmieniaj ą ce zarządzenie nr 8/2018 Starosty Gołdapskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego" współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
82018-12-0371/2018zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie PowiatowymObowiązujący
92018-12-0370/2018w sprawie uruchomienia sta łego dyżuru na terenie powiatu gołdapskiego w ramach treningu w województwie warmińsko-mazurskimObowiązujący
102018-11-304/2018w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2019 rokuObowiązujący
Strona 1 z 129