Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-04-0917/2019w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatuObowiązujący
22019-04-0916/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego w GołdapiObowiązujący
32019-04-0815/2019w sprawie wprowadzenia Regulamin udziału w płatnych stażach/praktykach w ramach projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu" współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanego w Zespole Szkól Zawodowych w GołdapiObowiązujący
42019-03-29VII/42/2019w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
52019-03-29VII/41/2019w sprawie uwzględnienia gminy Gołdap w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+"Obowiązujący
62019-03-29VII/40/2019w sprawie zmiany „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2019Obowiązujący
72019-03-29VII/39/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
82019-03-29VII/38/2019w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Brukseli w roku 2019Obowiązujący
92019-03-29VII/37/2019w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w GołdapiObowiązujący
102019-03-29VII/36/2019w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w GołdapiObowiązujący
Strona 1 z 136