Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-09-1748/2018w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatuObowiązujący
22018-09-1747/2018w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego.Obowiązujący
32018-09-07230/2018w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034Obowiązujący
42018-09-07229/2018w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 1464/2, 1463/5 o ogólnej powierzchni 0,1717 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OLlC/0003863/9, położonej w mieście Gołdap przy ul. 11-go Listopada 1Obowiązujący
52018-09-07228/2018w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Obowiązujący
62018-09-07227/2018w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejObowiązujący
72018-09-07226/2018w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejObowiązujący
82018-09-0446/2018zmieniające zarządzenie nr 14/2018 Starosty Gołdapskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Własna firma w EGO" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego.Obowiązujący
92018-09-0445/2018zmieniające zarządzenie nr 9/2018 Starosty Gołdapskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia oświaty Powiatu Gołdapskiego" współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
102018-09-0444/2018zmieniające zarządzenie nr 8/2018 Starosty Gołdapskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno kartograficznej Powiatu Gołdapskiego" współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
Strona 1 z 122