Petycje

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Petycja ws. pozostawienia na stanowisku nauczyciela języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi

Załączniki: