Wersja obowiązująca z dnia

Petycja w sprawie stworzenia Powiecie Gołdapskim w sprawie stworzenia Powiecie Gołdapskim „KIEROWCA 500+”

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwieniabez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do 21.05. 2022 r.

Załączniki