Wersja obowiązująca z dnia

Jednostki organizacyjne

l.p. Nazwa jednostki Adres Strona
1 Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi ul. Gumbińska 2A
19-500 Gołdap
link
2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi ul. Jaćwieska 14a
19-500 Gołdap
link
3 Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ul. Żeromskiego 18
19-500 Gołdap
link
4 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Goldapi

​ul. Wolności 11
19-500 Gołdap

link
5 Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

ul. Jaćwieska14
19-500 Gołdap

link
6 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

ul. Księdza Popiełuszki 2
19-500 Gołdap

link
7 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

ul. Wojska Polskiego 18
19-500 Gołdap

link