Finanse powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Finanse powiatu

Finanse powiatu

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
129-05-2023U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-200/23 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.Finanse powiatuAktualny
229-05-2023UCHWAŁA Nr RIO.VIII-120-110 /23 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Gołdapskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2022 rok.Finanse powiatuAktualny
329-05-2023UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-90/23 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Gołdapskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Gołdapskiego.Finanse powiatuAktualny
404-05-2023Sprawozdanie finansowe łączne za rok 2022Finanse powiatuAktualny
504-05-2023Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Gołdapi za rok 2022Finanse powiatuAktualny
616-12-2022UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-529/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu gołdapskiego na lata 2023-2038.Finanse powiatuAktualny
716-12-2022UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-527/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu gołdapskiego na 2023 rok.Finanse powiatuAktualny
816-12-2022UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-528/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.Finanse powiatuAktualny
910-11-2022UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-377/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 5 września 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Gołdapi informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.Finanse powiatuAktualny
1019-04-2022Sprawozdanie finansowe łączne za rok 2021Finanse powiatuAktualny
1119-04-2022Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Gołdapi za rok 2021Finanse powiatuAktualny
1206-04-2022UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-139/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Gołdapskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rokFinanse powiatuAktualny
1304-03-2022UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-103/22 SKŁADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Gołdapskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037 oraz uchwały budżetowej na rok 2022Finanse powiatuAktualny
1404-03-2022UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-104/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2022 rokFinanse powiatuAktualny
1514-12-2021UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-513/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2022 rok.Finanse powiatuAktualny
1614-12-2021UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-514/ 21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Gołdapskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022-2037Finanse powiatuAktualny
1714-12-2021UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-512/21 SKŁAD U ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Gołdapskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2022 rok.Finanse powiatuAktualny
1816-09-2021UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-336/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 września 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Gołdapi informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 rokuFinanse powiatuAktualny
1907-05-2021Sprawozdanie finansowe łączne za rok 2020Finanse powiatuAktualny
2007-05-2021Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Gołdapi za rok 2020Finanse powiatuAktualny
Wyświetlone 1-20 z 59 rekordów.