Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o działalności Starostwa w języku migowym

Opracowanie materiału sfinansowano z Grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020