Wersja obowiązująca z dnia

Skargi i wnioski

Starosta przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i zażaleń, w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 15.30. W sprawach pilnych, każdego dnia roboczego po umówieniu przez sekretariat.

Wicestarosta i Sekretarz Powiatu przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 16:00 - 17.00, pokój nr 4