Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12016-10-28100/2016w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016Obowiązujący
22020-06-30100/2020w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
32016-11-14101/2016w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 - 2033 Obowiązujący
42020-06-30101/2020w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Powiecie Gołdapskim i jego jednostkach organizacyjnychObowiązujący
52011-03-1610/2011w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie ulicy Górnej w Gołdapi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000 do skrzyżowania z ul. Żeromskiego km 0+355, długości 0,35 km zlokalizowanej w Gminie Gołdap, Powiat Gołdapski. Obowiązujący
62015-01-3010/2015w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Jestem EKO - chronię przyrodę" w ramach Działania 2. Edukacja ekologiczna, Poddziałania 2.2 Dofinansowanie działań edukacyjnych, Kategoria 2.2.2 Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych oraz wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Obowiązujący
72016-03-2310/2016sprawie odstąpienia od odwołania darowizny na rzecz Gminy Banie MazurskieObowiązujący
82017-03-2710/2017w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnejUnieważniony
92018-12-1910/2018w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnegoObowiązujący
102018-02-1410/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście GołdapskimObowiązujący
Strona 1 z 167