Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12016-10-28100/2016w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016Obowiązujący
22016-11-14101/2016w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 - 2033 Obowiązujący
32011-03-1610/2011w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie ulicy Górnej w Gołdapi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000 do skrzyżowania z ul. Żeromskiego km 0+355, długości 0,35 km zlokalizowanej w Gminie Gołdap, Powiat Gołdapski. Obowiązujący
42015-01-3010/2015w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Jestem EKO - chronię przyrodę" w ramach Działania 2. Edukacja ekologiczna, Poddziałania 2.2 Dofinansowanie działań edukacyjnych, Kategoria 2.2.2 Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych oraz wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Obowiązujący
52016-03-2310/2016sprawie odstąpienia od odwołania darowizny na rzecz Gminy Banie MazurskieObowiązujący
62017-03-2710/2017w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnejUnieważniony
72018-12-1910/2018w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnegoObowiązujący
82018-02-1410/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście GołdapskimObowiązujący
92019-03-1310/2019w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji Barier ArchitektonicznychObowiązujący
102020-02-1110/2020w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych oraz w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnychObowiązujący
Strona 1 z 155