Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
1Akty prawnew sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gołdapskiego za 2009 rokAdmin Super2010-04-06 13:24:46
2Akty prawneW sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2010r.Admin Super2010-04-06 13:41:55
3Akty prawnew sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2009r.Admin Super2010-05-11 14:42:43
4Akty prawneW sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2010 roku Admin Super2010-05-17 11:14:54
5Akty prawnew sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci Admin Super2010-06-08 13:49:37
6Akty prawnew sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci Admin Super2010-06-08 13:57:34
7Akty prawnew sprawie pozbawienia ulicy Sosnowej kategorii drogi powiatowejAdmin Super2010-06-08 14:07:35
8Akty prawnewyrażająca opinię w sprawie zaliczenia ulicy Sosnowej w mieście Gołdap do kategorii dróg gminnych Admin Super2010-06-08 14:14:11
9Akty prawnew sprawie przekazania mienia ruchomego Bursie Szkolnej w Gołdapi Admin Super2010-06-08 14:20:42
10Akty prawnew sprawie przekazania mienia ruchomego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Gołdapi Admin Super2010-06-08 15:16:46
Strona 1 z 302