Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2010 r.

Numer aktu: XXXIX/192/10

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1
Dokonuje się podziału środków oraz ustala się plan doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2010 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Piech

Załączniki: