Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Wiktoria. Szansa na sukces dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” w ramach programu PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

Numer aktu: 175/10

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§1
Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienia do projektu „Wiktoria. Szansa na sukces dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” w ramach programu PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Członkowie Zarządu:                                                                                           Starosta Gołdapski
1. Bogdan Chomyn                                                                                            Jarosław Podziewski
2. Alicja Iwaniuk
3. Paweł Ruszewski
4. Barbara Woźniak

Załączniki: