Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2009r.

Numer aktu: 174/10

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-03-10

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2009r. stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: