Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie przekazania mienia ruchomego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gołdapi

Numer aktu: 171/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1
Przekazuje się do nieodpłatnego używania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gołdapi mienie ruchome określone w załączniku do uchwały.

§ 2
1. Mienie ruchome przekazuje się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Upoważnia się Sekretarza Powiatu do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                             Jarosław Podziewski 

                                                                                                                                             Starosta Gołdapski
Członkowie:
1. Bogdan Chomyn
2. Alicja Iwaniuk
3. Barbara Woźniak
4. Paweł Ruszewski

Załączniki: