Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci

Numer aktu: 165/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-01-21

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§1
Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                  Starosta Gołdapski 
                                                                                                                 Jarosław Podziewski

Członkowie Zarządu:
1. Bogdan Chomyn Jarosław Podziewski
2. Alicja Iwaniuk
3. Paweł Ruszewski
4. Barbara Woźniak

Załączniki: