Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci

Numer aktu: 164/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-01-21

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:


§1
Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych
w Gołdapi.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta Gołdapski
Jarosław Podziewski


Członkowie Zarządu:
1. Bogdan Chomyn 2. Alicja Iwaniuk
3. Paweł Ruszewski
4. Barbara Woźniak

Załączniki: