Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

W sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2010 roku

Numer aktu: 183/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-04-27

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§1
Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2010 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
§2
Informację, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki: