Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie przekazania mienia ruchomego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Gołdapi

Numer aktu: 170/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1
Przekazuje się do nieodpłatnego używania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Gołdapi mienie ruchome określone w załączniku do uchwały.

§ 2
1. Mienie ruchome przekazuje się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Upoważnia się Sekretarza Powiatu do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                                                                                                                                 Jarosław Podziewski 

                                                                                                                                                                  Starosta Gołdapski
Członkowie:
1. Bogdan Chomyn
2. Alicja Iwaniuk
3. Barbara Woźniak
4. Paweł Ruszewski

Załączniki: