Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego na 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi

Numer aktu: 173/10

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi, stanowiące załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi.


                                                                                                  Jarosław Podziewski

                                                                                                   Starosta Gołdapski

Członkowie:
1. Bogdan Chomyn
2. Alicja Iwaniuk
3. Barbara Woźniak
4. Paweł Ruszewski

Załączniki: