Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do powiatowego zasobu, nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 582 o powierzchni 0,4714 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Kolejowej 10

Numer aktu: 168/10

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1
Wyraża się zgodę na przyjęcie do powiatowego zasobu, zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 582 o powierzchni 0,4714 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Kolejowej 10. Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olecku prowadzi księgę wieczystą Nr OL1C/00005353/5.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                                                                                        Starosta
                                                                                                                                                                                 Jarosław Podziewski

Członkowie Zarządu:
1. Bogdan Chomyn
2. Paweł Ruszewski
3. Barbara Woźniak
4. Alicja Iwaniuk

Załączniki: