Wersja obowiązująca z dnia

REJESTR ZGŁOSZENIA BUDOWY Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Dane organu prowadzącego rejestr

Nazwa organu

Adres organu

Starosta Gołdapski

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

REJESTR ZGŁOSZENIA BUDOWY Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

(o którym mowa w art.29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016.290 ze zm.)

ROK 2017

 

Numer wpisu

Data dokonania zgłoszenia

(data wpływu do urzędu)

Imię i nazwisko lub

nazwa Inwestora

opis i adres projektowanego obiektu

Wniesienie sprzeciwu

(data wniesienia sprzeciwu)

 

Upływ terminu do wniesienia sprzeciwu

 

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Uwagi

1

11.01.2017

(Wpł. 12.01.2017 r.)

Gmina Gołdap

Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego polegającego na wykonaniu energetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w Gołdapi przy ul. Żeromskiego i Spokojnej, Gm. Gołdap na dz. Nr geod. 599/6, 959/1, 1844/17 – obręb geod. Gołdap 2.

------------

03.02.2017 r.

NIE WNIESIONO

SPRZECIWU

 

 

2

11.01.2017

(Wpł. 12.01.2017 r.)

Gmina Gołdap

Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego  polegającego na wykonaniu energetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w Gołdapi przy ul. Sikorskiego i Różanej, Gm. Gołdap na dz. Nr geod. 715, 682/2, 683/8, 673/4, 673/7 – obręb geod. Gołdap 2.

------------

03.02.2017 r.

NIE WNIESIONO

SPRZECIWU

 

 

3 03.03.2017

Anna i Krystian Waszkiewicz

Rozbudowa segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej o wiatrołap w miejscowości Okrasin, Gm. Gołdap na dz. Nr geod. 140/7 – obręb geod. Główka -------------

24.03.2017 r.

 

 

 

WYCOFANO

WNIOSEK (zgłoszenie)

pismo z dnia

06.03.2017 r.

4 03.03.2017

Angelika i Władysław Karmiłowicz

Rozbudowa polegająca na dobudowie dwóch wiatrołapów oraz podcienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Jabłońskie, Gm. Gołdap na dz. Nr geod. 33 – obręb geod. Jabłońskie

---------------

24.03.2017 r.

NIE WNIESIONO

SPRZECIWU

 
5 20.03.2017 Sławomir Romanowski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w oparciu
o projekt typowy d.13 „SOSENKA” – WARIANT L w Gołdapi
przy ul. Pod Piękną Górą na dz. Nr geod. 1291/33 – obręb geod. Gołdap 2.
-----------------

11.04.2017 r

NIE WNIESIONO

SPRZECIWU

 
6 08.06.2017

SOLVIOL 2 Sp. Z o.o.

Budowa przyłącza napowietrzno-kablowego SN-15kV oraz stacji kontenerowej SN/nN na dz. Nr geod. 244 – obręb geod. Wróbel, Gm. Banie Mazurskie -----------------

30.06.2017 r.

NIE WNIESIONO

SPRZECIWU

 
7 08.06.2017

SOLVIOL 3 Sp. Z o.o.

Budowa przyłącza napowietrzno-kablowego SN-15kV oraz stacji kontenerowej SN/nN na dz. Nr geod. 131/3, 132/3 – obręb geod. Lisy; dz. Nr geod. 417/42 – obręb geod. Banie Mazurskie, Gm. Banie Mazurskie -----------------

 

30.06.2017 r.

NIE WNIESIONO

SPRZECIWU

 
8 22.09.2017

PGE Dystrybucja S.A.

Budowa linii kablowej nN (YAKXS 4x240mm2) oraz złączy kablowych ZK zasilająca budynek mieszkalno-usługowy w Gołdapi przy ul. Partyzantów na dz. nr geod. 884/6, 885/19, 992/2, 993/1, 994/1, 994/2, 995/11 – obręb geod. Gołdap 2 (0002) -----------------

16.10.2017 r.

NIE WNIESIONO

SPRZECIWU

 
9 30.10.2017

PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok

Budowa linii kablowej nN 0,4/0,23 kV YAKXS 4 x 120 mm2 zasilającej budynek mieszkalny w Grabowie, gm. Gołdap na dz. nr geod. 18, 33/1, 33/3 – obręb geod. Grabowo.  

21.11.2017 r.

NIE WNIESIONO

SPRZECIWU

 
10 09.11.2017 PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Budowa linii kablowej nN 0,4/0,23 kV YAKXS 4 x 120 mm2 i budowa złącza kablowego ZK zasilającej budynek mieszkalny położonej w Pluszkiejmach, gm. Dubeninki na dz. nr geod. 159/15, 159/17, 160/4, 160/5 – ob. geod. Pluszkiejmy  

01.12.2017 r.

NIE WNIESIONO

SPRZECIWU