Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

REJESTR ZGŁOSZENIA BUDOWY Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Dane organu prowadzącego rejestr

 

Nazwa organu

Adres organu

Starosta Gołdapski

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

REJESTR ZGŁOSZENIA BUDOWY Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

(o którym mowa w art.29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017.1332 ze zm.)

ROK 2018

Numer
wpisu

Data dokonania zgłoszenia

(data wpływu do urzędu)

Imię i nazwisko lub

nazwa Inwestora

opis i adres projektowanego obiektu

Wniesienie sprzeciwu

(data wniesienia sprzeciwu)

 

Upływ terminu do wniesienia sprzeciwu

 

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Uwagi

1

27.03.2018r.
(data wpływu 28.03.2018r.)

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
Budowa elektroenergetycznej lini kablowej nN 0,4kV w Jabłońskich gm. Gołdap na dz. nr geod. 28, 29, 79/1, 78/1, 77/1, 76/13, 68/5 - obr. geod. Jabłońskie ---------- NIE WNIESIONO SPRZECIWU
(18.04.2018)
 
2 23.04.2018 Partycja i Marek Murawscy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gołdapi przy ul. Stadionowej na dz. geod. nr 392/25 ob. geod. Gołdap 1   NIE WNIESIONO SPRZECIWU
(16.05.2018)
 
3 22.06.2018 PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
Budowa lini kablowych nN-04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr geod. 67/6, 67/24, 67/11, 67/12, 67/13, 67/14, 81/27 ob. geod. Konikowo.  

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(16.07.2018)

 
4

02.08.2018r.

(data wpływu 03.08.2018r.)

Anna i Robert Popławscy Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. geod. 932 ob. geod Gołdap II  

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(27.08.2018)

 
5 05.10.2018 PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na dz. geod. 975/1, 976/11, 976/12, 1040/2, 1040/11, 1040/12, 1040/13, 2009/1 obr. geod. Gołdap II  

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(19.10.2018)

 
6 15.02.2019

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 na działkach o nr ewid. 755, 758/3, 759, 782/1, 782/2, obręb ewid. Gołdap 2  

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(25.02.2019)