Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski | wersja archiwalna

REJESTR ZGŁOSZENIA BUDOWY Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Dane organu prowadzącego rejestr

Nazwa organu

Adres organu

Starosta Gołdapski

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

REJESTR ZGŁOSZENIA BUDOWY Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

(o którym mowa w art.29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017.1332 ze zm.)

ROK 2018

Numer wpisu

Data dokonania zgłoszenia

(data wpływu do urzędu)

Imię i nazwisko lub

nazwa Inwestora

opis i adres projektowanego obiektu

Wniesienie sprzeciwu

(data wniesienia sprzeciwu)

 

Upływ terminu do wniesienia sprzeciwu

 

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Uwagi

1

27.03.2018r.
(data wpływu 28.03.2018r.)

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
Budowa elektroenergetycznej lini kablowej nN 0,4kV w Jabłońskich gm. Gołdap na dz. nr geod. 28, 29, 79/1, 78/1, 77/1, 76/13, 68/5 - obr. geod. Jabłońskie