Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski | wersja archiwalna

REJESTR ZGŁOSZENIA BUDOWY Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Dane organu prowadzącego rejestr

 
 
 

Nazwa organu

Adres organu

Starosta Gołdapski

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

REJESTR ZGŁOSZENIA BUDOWY Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

(o którym mowa w art.29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017.1332 ze zm.)

ROK 2018

Numer
wpisu

Data dokonania zgłoszenia

(data wpływu do urzędu)

Imię i nazwisko lub

nazwa Inwestora

opis i adres projektowanego obiektu

Wniesienie sprzeciwu

(data wniesienia sprzeciwu)

 

Upływ terminu do wniesienia sprzeciwu

 

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Uwagi

1

27.03.2018r.
(data wpływu 28.03.2018r.)

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
Budowa elektroenergetycznej lini kablowej nN 0,4kV w Jabłońskich gm. Gołdap na dz. nr geod. 28, 29, 79/1, 78/1, 77/1, 76/13, 68/5 - obr. geod. Jabłońskie ---------- NIE WNIESIONO SPRZECIWU
(18.04.2018)
 
2 23.04.2018 Partycja i Marek Murawscy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gołdapi przy ul. Stadionowej na dz. geod. nr 392/25 ob. geod. Gołdap 1   NIE WNIESIONO SPRZECIWU
(16.05.2018)
 
3 22.06.2018 PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
Budowa lini kablowych nN-04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr geod. 67/6, 67/24, 67/11, 67/12, 67/13, 67/14, 81/27 ob. geod. Konikowo.  

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(16.07.2018)

 
4

02.08.2018r.

(data wpływu 03.08.2018r.)

Anna i Robert Popławscy Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. geod. 932 ob. geod Gołdap II  

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(27.08.2018)

 
5 05.10.2018 PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na dz. geod. 975/1, 976/11, 976/12, 1040/2, 1040/11, 1040/12, 1040/13, 2009/1 obr. geod. Gołdap II  

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(19.10.2018)

 
6 15.02.2019

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 na działkach o nr ewid. 755, 758/3, 759, 782/1, 782/2, obręb ewid. Gołdap 2  

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(25.02.2019)

 
7

23.05.2019

(data wpływu 24.05.2019)

Gmina Gołdap

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

Budowa sieci oświetlenia drogowego - budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi i oprawami oświetleniowymi, L=389 w Gołdapi przy ul. Bagiennej na dz. nr ewid. 566, 571, 531, 1848, obręb ewid. Gołdap 2  

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(02.07.2019)

 
8 08.07.2019

Anna Bućkun

Grabowo

19-500 Gołdap

1. Przebudowa (modernizacja) wodnej kotłowni grupowej na opał stały o mocy 650 kW w budynku wielorodzinnym Grabowo 20 B,

2. Rozbudowa (modernizacja) lokalowej między budynkowej sieci ciepłowniczej, obejmującej budynki osiedla mieszkalnego 20 A - 20 F  w Grabowie na dz. nr ewid. 140/28, 140/29, 140/27, 140/26, 140/6, 140/25, 140/24, 140/23, 140/5, 140/4, 140/3, 140/21, 140/20, 140/19, 140/18, 140/17, 140/16, 140/2, 140/13, obręb ewid. Grabowo

12.08.2019    
9

26.07.2019

(data wpływu 29.07.2019)

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Białystok

15-950

 

Budowa linii kablowej 0,4 kV i WZL od licznika do budynku w msc. Czarne na dz. nr ewid. 36/2, 10/10, 10/3, 8/1, 8/6, 6/4, 6/1, 8/7, 8/3, 5, 3/4, obręb ewid. Czarne oraz w msc. Pluszkiejmy na dz. nr ewid. 161/7, obręb ewid. Pluszkiejmy  

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(20.08.2019)

 
10 06.11.2019

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS 4x120 mm2 w msc. Włosty na dz. nr ewid. 7, 12, 25, 29/1, obręb ewid. Włosty  

WYCOFANIE ZGŁOSZENIA Z DNIA 14.11.2019

(wpływ do organu 20.11.2019)

 
11 06.11.2019

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS 4x120 mm2 w msc. Rostek na dz. nr ewid. 127/23, 127/41, 127/42, obręb ewid. Jabłońskie  

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(18.11.2019)

 
12 15.11.2019

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn

0,4 kV na terenie nieruchomości położonych w Grabowie na dz. nr ewid. 45, 59, 61, 69, obręb ewid. Grabowo

     
13 28.11.2019

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS 4x120 mm2 w msc. Włosty na dz. nr ewid. 7, 12, 25, 29/1, obręb ewid. Włosty