Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2010

Numer aktu: 167/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1

Wspiera się projekty wyłonione w konkursie ofert:
1. W ramach priorytetu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym mniejszości narodowych:
a) Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” – zadanie pod nazwą „Mając szanse będziemy
dla wszystkich – ciąg dalszy” – wysokość wsparcia 4700,00 zł
b) ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Gołdap – zadanie pod nazwą „Przeszłość budowlana historią pisana w Powiecie Gołdapskim” – wysokość wsparcia 4000,00 zł

2. W ramach priorytetu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a) UKS „TRÓJKA” – zadanie pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i zawodów z bezpieczeństwa ruchu drogowego o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających tężyznę fizyczną oraz znajomość przepisów drogowych” – wysokość wsparcia 3000,00 zł
b) UKS „Banie Mazurskie” – zadanie pod nazwą „Organizacja XXII Mazurskiego Biegu Ulicznego” – wysokość wsparcia 2500,00 zł
c) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Lider Grabowo” – zadanie pod nazwą „Upowszechnianie narciarstwa biegowego” – wysokość wsparcia 3700,00 zł

3. W ramach priorytetu Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) Gołdapski Fundusz Lokalny – zadanie pod nazwą „Skuteczniej – porządkowo” – wysokość wsparcia 4700,00 zł
b) Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap – zadanie pod nazwą „NGO- profesjonalnie” – wysokość wsparcia 3000,00 zł

4. W ramach priorytetu Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami:
a) Stowarzyszenie „Alternatywa” – zadanie pod nazwą „O – światowe GG, czyli o Gołdapi, Grunwaldzie…” – wysokość wsparcia 2200,00 zł

5. W ramach priorytetu Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego również poprzez krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:
a) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – zadanie pod nazwą „Edukacyjne zimowisko w Krynicy Górskiej” – wysokość wsparcia 2200,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: