Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

Numer aktu: XXXVII/186/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-03-04

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : IX/52/2011

Informacje dodatkowe:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/179/09 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 grudnia 2009r wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) Pojazdy o DMC powyżej 3,5t – 1 zł”
2) § 3 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie „c) Pojazdy o DMC powyżej 3,5t – 15 zł”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załączniki: