Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów

Numer aktu: IX/52/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : XXVIII/178/2012

Traci moc: XXXVII/186/2010

Informacje dodatkowe:

§ 1. 

1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadku określonym w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto: 

- rower lub motorower - 100 zł 

- motocykl - 200 zł 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 550 zł 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 780 zł 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1150 zł 

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł 

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto: 

- rower lub motorower - 15 zł 

- motocykl - 22 zł 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33 zł 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 45 zł 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 65 zł 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 120 zł 

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł 

3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust. 1 uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. 

§ 2. 

Opłaty określone w § 1 uchwały obowiązują od dnia 21 sierpnia 2011r. 

§ 3. 

Z dniem 21 sierpnia 2011r tracą moc: 

1. Uchwała Nr XXXVI/179/09 Rady Powiatu z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów, 

2. Uchwała Nr XXXVII/186/2010 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Załączniki:

  • Załączniki
  • Uchwała

    : 489.68 KB