Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie utworzenia publicznego dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi

Numer aktu: XXXVII/185/10

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1
1. Tworzy się z dniem 1 września 2010 r. I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap.
2. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
3. Do Liceum przyjmowani będą absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
o okresie nauczania nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż trzy lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

§ 2
Liceum nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki: