Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
129-01-2009XXV/137/09 w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu GołdapskiegoUchwały Rady PowiatuZmieniony
223-12-2009XXXVI/184/2009w sprawie budżetu powiatu na rok 2010Uchwały Rady PowiatuZmieniony
313-01-2010163/2010W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2010r.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
421-01-2010164/2010w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
521-01-2010165/2010w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
628-01-2010XXXVII/186/2010zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdówUchwały Rady PowiatuNieobowiązujący
728-01-2010XXXVII/187/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
828-01-2010XXXVII/185/10w sprawie utworzenia publicznego dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
910-02-2010166/2010wyrażająca opinię w sprawie zaliczenia ulicy Sosnowej w mieście Gołdap do kategorii dróg gminnych Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1010-02-2010167/2010w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2010 Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1125-02-2010XXXVIII/189/10w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2010 r.Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
1225-02-2010XXXVIII/188/10w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku, przeznaczonych na te zadania. Uchwały Rady PowiatuZmieniony
1326-02-2010168/10w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do powiatowego zasobu, nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 582 o powierzchni 0,4714 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Kolejowej 10 Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1426-02-2010171/2010w sprawie przekazania mienia ruchomego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gołdapi Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1526-02-2010170/2010w sprawie przekazania mienia ruchomego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Gołdapi Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1626-02-2010169/2010w sprawie przekazania mienia ruchomego Bursie Szkolnej w Gołdapi Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1726-02-2010173/10w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego na 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1826-02-2010172/2010w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego na 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1910-03-2010174/10w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2009r.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
2022-03-2010177/10w sprawie przekazania mienia ruchomego Zespołowi Szkół Zawodowych w Gołdapi Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 2,175 rekordów.