Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12010-01-13163/2010W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2010r.Obowiązujący
22010-01-21165/2010w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci Obowiązujący
32010-01-21164/2010w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci Obowiązujący
42010-02-10166/2010wyrażająca opinię w sprawie zaliczenia ulicy Sosnowej w mieście Gołdap do kategorii dróg gminnych Obowiązujący
52010-02-10167/2010w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2010 Obowiązujący
62010-02-26169/2010w sprawie przekazania mienia ruchomego Bursie Szkolnej w Gołdapi Obowiązujący
72010-02-26173/10w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego na 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi Obowiązujący
82010-02-26168/10w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do powiatowego zasobu, nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 582 o powierzchni 0,4714 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Kolejowej 10 Obowiązujący
92010-02-26171/2010w sprawie przekazania mienia ruchomego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gołdapi Obowiązujący
102010-02-26170/2010w sprawie przekazania mienia ruchomego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Gołdapi Obowiązujący
Strona 1 z 64