Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
106-04-201612/2016niemające zarządzenie w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz ich archiwizowania w Starostwie PowiatowymZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
223-03-201610/2016sprawie odstąpienia od odwołania darowizny na rzecz Gminy Banie MazurskieZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
324-02-2023LXV/311/2023sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
422-02-201661/2016sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi za 2015 r.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
522-12-2021206/2021sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 - 2037Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
624-06-202017/2020sprawie wprowadzenia regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających na kursy w ramach projektu pn. ,,Kwalifikacje drogą do sukcesu" współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanego w Zespole Szkól Zawodowych w Gołdapi.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
719-12-2013 XLIII/271/2013sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
803-07-201938/2019Uchwała w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do realizacji i rozliczenia projektów „On, Ty i Ja – razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego - II edycja”, „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości”, „Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N - ul. Kościuszki w Gołdapi” dofinansowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”. Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
920-12-2019XVIII/102/2019uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 rokUchwały Rady PowiatuZmieniony
1029-11-2011XIV/80/2011uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród szczególnie wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gołdapskiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
1121-03-201411/2014uchylające zarządzenia nr 27/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1229-04-202117/2021uchylające zarządzenia w sprawie ustanowienia Medalu Starosty Gołdapskiego „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego"Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1304-09-201431/2014uchylające Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Gołdapskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1416-03-201819/2018uchylające zarządzenie nr 35/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia kryteriów dokonywania cząstkowej oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami szkół lub placówek prowadzonych przez powiat gołdapski w zakresie realizacji zadań podlegających kompetencji organu prowadzącegoZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1507-11-201435/2014uchylające Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Gołdapskiego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1605-08-201629/2016uchylające zarządzenie nr 85/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 17.11.2011r. w sprawie powołania Kapituły Medalu Starosty Gołdapskiego „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego"Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1708-09-201732/2017uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych w Starostwie Powiatowym w GołdapiZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1813-03-20148/2014uchylające Zarządzenie w sprawie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Zarząd Powiatu w GołdapiZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
1920-01-20141/2014uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówkąZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
2029-04-201619/2016uchylające Zarządzenie w sprawie powołania zespołów ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego na lata 2015-2025Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 2,175 rekordów.