Wersja obowiązująca z dnia

sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi za 2015 r.

Załączniki

Treść aktu