Wersja obowiązująca z dnia

sprawie wprowadzenia regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających na kursy w ramach projektu pn. ,,Kwalifikacje drogą do sukcesu" współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanego w Zespole Szkól Zawodowych w Gołdapi.

Załączniki

Treść aktu

  • zs_17_2020
    format: pdf, rozmiar: 2.9 MB, data dodania: