Wersja obowiązująca z dnia

uchylające Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Gołdapskiego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Załączniki

Treść aktu

  • zs_35_2014
    format: pdf, rozmiar: 121.47 KB, data dodania: