Wersja obowiązująca z dnia

uchylające zarządzenie nr 35/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia kryteriów dokonywania cząstkowej oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami szkół lub placówek prowadzonych przez powiat gołdapski w zakresie realizacji zadań podlegających kompetencji organu prowadzącego

Załączniki

Treść aktu

  • zs_18_2018
    format: pdf, rozmiar: 100.45 KB, data dodania: