Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

uchylające zarządzenie nr 35/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia kryteriów dokonywania cząstkowej oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami szkół lub placówek prowadzonych przez powiat gołdapski w zakresie realizacji zadań podlegających kompetencji organu prowadzącego

Numer aktu: 19/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Starosty Gołdapskiego

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Uchyla: 35/2011

Załączniki: