Wersja obowiązująca z dnia

niemające zarządzenie w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz ich archiwizowania w Starostwie Powiatowym

Załączniki

Treść aktu

  • zs_12_2016
    format: pdf, rozmiar: 44.56 KB, data dodania: