Wersja obowiązująca z dnia

sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 - 2037

Załączniki

Treść aktu

  • zp_206_2021
    format: pdf, rozmiar: 3.4 MB, data dodania: