Wersja obowiązująca z dnia

uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

Załączniki

Treść aktu

  • zs_32_2017
    format: pdf, rozmiar: 31.23 KB, data dodania: