Wersja obowiązująca z dnia

uchylające zarządzenia nr 27/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi.

Załączniki

Treść aktu

  • zs_11_2014
    format: pdf, rozmiar: 173.18 KB, data dodania: