Wersja obowiązująca z dnia

uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 rok

Załączniki

Treść aktu