Wersja obowiązująca z dnia

Konkurs na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w roku 2018 dotyczących zadania publicznego: Kultura, sztuk, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe

Załączniki

Odpowiedź