Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512011-07-2845/2011w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartały 2011 rokuObowiązujący
522011-05-2528/2011w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w GołdapiObowiązujący
532010-07-20187/2010w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiObowiązujący
542011-05-2630/2011zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących w GołdapiObowiązujący
552011-02-093/2011zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Obowiązujący
562011-02-174/2011w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2011Obowiązujący
572011-07-1138/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
582011-07-1142/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
592011-05-2527/2011w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w GołdapiObowiązujący
602010-04-27183/2010W sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2010 roku Obowiązujący
Strona 6 z 61